Thuế

Tất cả cư dân Nhật Bản có thu nhập trên một hạn mức nhất định phải nộp thuế. Thuế quốc gia và thuế khu vực sẽ được tính dựa trên thu nhập cá nhân.

Điện thoại: 095-822-8888

Bạn sẽ phải đóng thuế dựa trên thu nhập một năm tích lũy trong khoảng thời gian từ ngày 1 tháng 1 đến ngày 31 tháng 12.

Thuế thu nhập (Thuế quốc gia)

Xin lưu ý rằng, tùy thuộc vào tình trạng cư trú của bạn, bạn cũng có thể phải trả thuế thu nhập cho các khoản thu nhập bên ngoài Nhật Bản.

Thuế thành phố/ tỉnh (Thuế khu vực)

Thuế thành phố và tỉnh riêng lẻ được đánh vào cư dân có địa chỉ tại thành phố Nagasaki kể từ ngày 1tháng 1 năm đó và những người có thu nhập vượt hạn mức trong năm trước (còn được gọi là "Thuế cư trú").

Hồ sơ khai thuế phải được nộp hàng năm từ ngày 16 tháng 2 đến ngày 15 tháng 3.

Liên hệ với Bộ phận Thu thuế để biết chi tiết.

Điện thoại: 095-829-1130

*Các cá nhân chỉ nhận lương từ chủ lao động của họ và những người đã nộp tờ khai thuế thu nhập cuối cùng cho cơ quan thuế vụ—không cần phải khai thuế.

Các loại thuế khác

•Thuế xe hạng nhẹ (thuế dựa trên hạng): Áp dụng cho cá nhân kể từ ngày 1 tháng 4—sở hữu một chiếc xe máy, xe hạng nhẹ (K-car), v.v.

•Thuế xe hạng nhẹ (thuế môi trường): Áp dụng cho cá nhân đã mua một xe hạng nhẹ (K-car) từ ba bánh trở lên.

•Thuế ô tô (thuế theo hạng): Áp dụng cho cá nhân kể từ ngày 1 tháng 4—sở hữu một chiếc xe thông thường

•Thuế ô tô (thuế môi trường): Áp dụng cho cá nhân đã mua xe tiêu chuẩn.

•Thuế tài sản: Áp dụng cho cá nhân kể từ ngày 1 tháng 1—sở hữu đất đai, tài sản hoặc tài sản khấu hao tại thành phố Nagasaki.

3-14-7 NARUTAKI, NAGASAKI, NHẬT BẢN, 850-0011
chevron-down-circle