Hệ thống KIKIKURU bởi Cơ quan Khí tượng Nhật Bản (JMA)

KIKIKURU là hệ thống bản đồ "Phân bố mức độ nguy hiểm"—theo thời gian thực—biểu thị mức rủi ro thảm họa do mưa gây ra ở 5 mức độ, trên trang web của Cơ quan Khí tượng Nhật Bản.

KIKIKURU sẽ hiển thị "rủi ro" trên bản đồ bằng màu sắc khác nhau dành cho: nguy cơ ngập lụt, lũ lụt, và thảm họa liên quan đến sạt lở—và có thể sử dụng cho các quyết định sơ tán tự nguyện.

KIKIKURI có sẵn bằng 15 ngôn ngữ bao gồm tiếng Nhật.
JMA Nagasaki Logo
Japan Meteorological Agency has announced the Nagasaki Local Meteorological Observatory Homepage to disseminate and raise awareness of disaster prevention information for foreign residents and visitors to Japan.
https://www.data.jma.go.jp/nagasaki-c/
Kikikuru Weather Warning
Cảnh báo / tư vấn thời tiết
Kikikuru Weather Report
Dự báo thời tiết
Kikikuru Cyclone Warning
Thông tin bão nhiệt đới
Kikikuru Landslide Warning
Sạt lở đất
Kikikuru Inundation Warning
Ngập lụt
Kikikuru Flood Warning
Lụt
Kikikuru Tsunami Warning
Cảnh báo sóng thần
Kikikuru Quake Warnig
Động đất
Kikikuru Volcano Warning
Hoạt động núi lửa

Mức độ rủi ro

Hãy chắc chắn sơ tán theo cấp độ rủi ro 4 
Mức độ rủi ro
Thông tin sơ tán
5
Tình huống cấp bách không còn khả năng sơ tán—bạn phải tìm biện pháp bảo hộ cá
nhân để tránh thương vong.
4
Cảnh báo về sạt lở đất—tất cả cư dân phải sơ tán.
3
Cảnh báo về mưa, lũ lụt hoặc bão, v.v.—người cao tuổi và người khuyết tật được ưu tiên sơ tán.
2
Khuyến cáo có thể xảy ra mưa lớn, lũ lụt hoặc bão, v.v.—bạn nên kiểm tra quy tình sơ tán tại địa phương.
1
Bạn cần chuẩn bị và đề phòng xảy ra thiên tai.
3-14-7 NARUTAKI, NAGASAKI, NHẬT BẢN, 850-0011
chevron-down-circle