Trung tâm hỗ trợ sinh viên quốc tế Nagasaki

Nagasaki International Student Support Center
Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên Quốc tế Nagasaki là tổ chức phi lợi nhuận và được thành lập theo Hiệp hội Sinh viên Quốc tế tại Nagasaki, bao gồm 28 tổ chức chính quyền địa phương trong tỉnh. Là nền tảng hỗ trợ sinh viên quốc tế, Trung tâm thực hiện như là trung tâm thông tin từ lối vào (tức là: thông tin về các trường đại học, ảnh ghép và trường học) để thoát ra (tức là: thông tin về cơ hội việc làm) cũng như thông tin về sự tồn tại hàng ngày.
https://nagasaki-issc.org/
3-14-7 NARUTAKI, NAGASAKI, NHẬT BẢN, 850-0011
chevron-down-circle