universalaid.jp logo
main menu

Tiện ích

Nước và nước thải

Nước máy đã trải qua kiểm tra chất lượng và an toàn để uống.

Trung tâm dịch vụ thanh toán, Bộ phận dịch vụ thanh toán.

Cục Nước và Nước thải
095-829-1207

Mở cửa vào các ngày trong tuần, 8:45 sáng đến 5:30 chiều (văn phòng đóng cửa vào các ngày lễ và từ ngày 29 tháng 12 đến ngày 3 tháng 1)

Hãy gửi thông báo trong trường hợp sau:

• Bật / tắt nguồn cung cấp nước của bạn
• Khi không sử dụng nguồn nước trong thời gian dài
• Thay đổi tên chủ tài khoản
Phương thức thông báo:
• Qua điện thoại
• Qua internet

https://www.city.nagasaki.lg.jp/water/uketsuke/

Thanh toán

Phí nước và nước thải được lập hóa đơn cùng nhau. Có 3 phương thức thanh toán:

• Chuyển khoản ngân hàng
• Hóa đơn thông báo
• Thẻ tín dụng

Liên hệ với Trung tâm dịch vụ thanh toán.

Bộ phận Dịch vụ Thanh toán, Cục Nước và Nước thải để biết chi tiết.

Điện gia dụng

Điện áp của Nhật Bản là 100 volt (V). Tần số của Nagasaki là 60 hertz (Hz). Vui lòng kiểm tra khả năng tương thích của các thiết bị điện của bạn.
* Các thiết bị không tương thích có thể bị hỏng hoặc gây ra hỏa hoạn.

Công ty Điện lực Kyushu—Kyushu Electric Power Co.,Inc.

Điện thoại văn phòng Nagasaki: 0120-986-405
Các ngày trong tuần: 9:00 sáng đến 5:00 chiều (văn phòng đóng cửa vào các ngày lễ và từ ngày 29 tháng 12 đến ngày 3 tháng 1)

Gửi thông báo Khi:

• Bật / tắt điện
• Khi không sử dụng điện trong thời gian dài
• Thay đổi tên chủ tài khoản

Phương thức thanh toán:

• Qua điện thoại
• Qua internet

http://www.kyuden.co.jp/rate_reception_index.html

Thanh toán

Đồng hồ đo điện của bạn sẽ được kiểm tra hàng tháng và bạn sẽ được lập hóa đơn cho lượng điện đã sử dụng.

Có 3 phương thức thanh toán:

• Chuyển khoản ngân hàng
• Hóa đơn thông báo
• Thẻ tín dụng

Liên hệ với văn phòng Công ty Điện lực Kyushu để biết chi tiết.

Khí đốt

Các hộ gia đình ở Nhật Bản sử dụng khí đốt tự nhiên hoặc khí propane.

Một tờ thông báo sẽ được gửi đến hộp thư hoặc nơi cư trú của bạn. Xin vui lòng liên hệ với số điện thoại trên tờ thông báo để sử dụng gas.

Hãy gửi thông báo trong trường hợp sau:

• Bật / tắt nguồn cung cấp khí đốt của bạn
• Khi không sử dụng gas trong thời gian dài
• Thay đổi tên chủ tài khoản

Phương thức thanh toán:

Phương pháp phụ thuộc vào công ty khí đốt của bạn. Vui lòng liên hệ với công ty gas của bạn để biết chi tiết.

Thanh toán

Đồng hồ đo khí đốt của bạn sẽ được kiểm tra hàng tháng và bạn sẽ được lập hóa đơn cho lượng khí đốt đã sử dụng.
Phương thức thanh toán khác nhau tùy thuộc vào công ty khí đốt. Vui lòng liên hệ với công ty gas của bạn để biết chi tiết.

• Thông tin tham khảo
• Công ty Khí đốt Saibu

https://www.saibugas.co.jp/move/

3-14-7 NARUTAKI, NAGASAKI, NHẬT BẢN, 850-0011
chevron-down-circle