Những thứ cần mang đến bệnh viện.

a. Thẻ bảo hiểm y tế—nếu bạn không có thẻ bảo hiểm y tế, bạn sẽ phải chi trả cho toàn bộ việc điều trị của mình

b. Tiền mặt Nhật Bản–Yen Nhật—rất ít bệnh viện ở Nhật chấp nhận thẻ tín dụng

c. Thẻ đăng ký bệnh nhân—nếu bạn đã từng đến khám bệnh ở cơ sở y tế nào đó và được cấp thẻ đăng ký bệnh nhân, xin hãy mang theo khi đến cơ sở đó

d. Hộ chiếu hoặc giấy tờ tùy thân khác

e. Bất kỳ loại thuốc nào bạn hiện đang dùng

 

Phần nội dung này dựa trên thông tin được cung cấp bởi Hiệp hội Quốc tế Nagasaki

3-14-7 NARUTAKI, NAGASAKI, NHẬT BẢN, 850-0011
chevron-down-circle