Phòng ngừa COVID-19

Medical DoctorNurseWear MaskWear Mask in public Places

Các biện pháp phòng ngừa—cần thực hiện để ngăn ngừa sự lây lan COVID-19

Để giúp ngăn chặn sự lây lan của COVID-19, vui lòng ghi nhớ những điểm khi tham dự các sự kiện-ăn uống cùng nhau.
Stay Home
Nếu bạn cảm thấy không khỏe, đừng tham dự các sự kiện và hạn chế tụ tập cùng nhau.

Không tham gia các sự kiện-ăn uống ở những nơi—không gian kín, khu vực đông đúc, và tiếp xúc gần hoặc nơi các biện pháp phòng ngừa lây nhiễm cơ bản không được thực hiện triệt để.
Đặc biệt, không tham gia các sự kiện hoặc tiệc tùng nơi đông người tụ tập và nơi mọi người đang nói chuyện lớn tiếng.

Khi tham gia các sự kiện-ăn uống cùng nhau, hãy đảm bảo rằng các biện pháp phòng ngừa lây nhiễm thích hợp được thực hiện, chẳng hạn như giữ khoảng cách thích hợp với người khác, rửa tay, đeo khẩu trang, và không nói to.

Hạn chế càng nhiều càng tốt khi tham gia các sự kiện trên đường phố hoặc trong các nhà hàng liên quan đến việc tiêu thụ rượu với số lượng lớn hơn hoặc vào ban đêm, đồng thời xem xét các đặc điểm tôn giáo và văn hóa của các sự kiện đó.

Hãy xem xét những cách khác để tận hưởng, chẳng hạn như dành thời gian ở nhà với gia đình hoặc tham gia các sự kiện trực tuyến, tùy thuộc vào nhu cầu của bạn.
Feeling Sick
Nếu bạn nghi ngờ rằng bạn đã bị nhiễm COVID-19 và có câu hỏi về việc nhận được kiểm tra y tế, v.v., hãy gọi cho dịch vụ tư vấn của chính quyền địa phương trong khu vực nơi bạn sống.
Call
Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi, Dịch vụ tư vấn qua điện thoại—đối với các câu hỏi về dịch bệnh và thông tin chung
Số điện thoại: 
0120-565-653
từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều
3-14-7 NARUTAKI, NAGASAKI, NHẬT BẢN, 850-0011
chevron-down-circle