FRESC—Trung tâm hỗ trợ cư dân nước ngoài

Đối với những người đang sống dưới áp lực của dịch COVID-19

Đường dây hỗ trợ FRESC cung cấp dịch vụ tư vấn qua điện thoại cho những người không phải là cư dân Nhật Bản đang gặp khó khăn tài chính do sự bùng phát COVID-19.

Đường dây cung cấp thông tin và hướng dẫn về tình trạng thị thực và chương trình hỗ trợ công cộng mà bạn có thể đăng ký. 
Đừng ngần ngại gọi để nhận được sự hỗ trợ.

Số điện thoại miễn phí : 

0120-76-2029

Giờ : 

Thứ Hai – Thứ Sáu từ 9:00 sáng đến 17:00 tối
Xin lưu ý Đường dây hỗ trợ FRESC không làm việc vào ngày cuối tuần và các ngày lễ.

Ngôn ngữ có sẵn : 

Tiếng Nhật, Việt Nam, Tiếng Trung, Tiếng Anh, Tiếng Hàn Quốc, Tiếng Tây Ban Nha, Tiếng Bồ Đào Nha, Tiếng Nepal, Tiếng Thái, Tiếng Indonesia, Tiếng Tagalog, Tiếng Miến Điện, Tiếng Khmer, Tiếng Mông Cổ

CƠ QUAN DỊCH VỤ XUẤT NHẬP CẢNH NHẬT BẢN
FRESC—Trung tâm hỗ trợ cư dân nước ngoài

http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/fresc01
3-14-7 NARUTAKI, NAGASAKI, NHẬT BẢN, 850-0011
chevron-down-circle