universalaid.jp logo
main menu

Foreign Residents Supports Center (FRESC) (ศูนย์สนับสนุนชาวต่างชาติ)

สําหรับผู้ที่อาศัยอยู่ภายใต้แรงกดดันเป็นพิเศษของ COVID-19

สายสนับสนุน FRESC ให้คําปรึกษาทางโทรศัพท์สําหรับผู้ที่ไม่ใช่ชาวญี่ปุ่นที่ประสบปัญหาทางการเงินเนื่องจากการระบาดของ COVID-19

สายสนับสนุนนี้ให้ข้อมูลและคําแนะนําสําหรับสถานะวีซ่าของคุณและโปรแกรมสนับสนุนสาธารณะที่คุณสามารถสมัครได้ 
อย่าลังเลที่จะโทรติดต่อเพื่อรับการสนับสนุนที่คุณต้องการ

หมายเลขโทรศัพท์โทรฟรี : 

0120-76-2029

ชั่วโมง: 

วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 9.00 – 17.00 น.
หน่วยงานปิดการให้บริการในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ และวันหยุดราชการ

ภาษาที่ให้บริการ : 

ญี่ปุ่น, เวียดนาม, จีน, อังกฤษ, เกาหลี, สเปน, โปรตุเกส, เนปาล, ไทย, อินโดนีเซีย, ตากาล็อก, พม่า, เขมร, มองโกเลีย

สํานักงานตรวจคนเข้าเมืองของญี่ปุ่น
FRESC (ศูนย์สนับสนุนชาวต่างชาติ)

http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/fresc01
3-14-7 Narutaki, Nagasaki, Japan, 850-0011
chevron-down-circle