Khảo sát COVID 2021

Chinese Girl in ProblemEU girl in ProblemAfrican Boy in ProblemMexican Boy in Problem

Vấn đề và lo lắng của những người không phải là cư dân Nhật sống tại Nhật Bản trải qua tình trạng COVID-19: Một cuộc khảo sát cắt ngang

UNIVERSALAID.JP và Đại học Nagasaki tiến hành khảo sát này để xác định các vấn đề và lo lắng của người nước ngoài đang sinh sống, làm việc tại Nhật Bản—đặc biệt là ở thành phố Nagasaki—do dịch COVID-19 gây ra, để đưa ra các đề xuất, tư vấn, và giải pháp.
3-14-7 NARUTAKI, NAGASAKI, NHẬT BẢN, 850-0011
chevron-down-circle