Pagsisiyasat tungkol sa COVID 2021

Chinese Girl in ProblemEU girl in ProblemAfrican Boy in ProblemMexican Boy in Problem

Mga problema at mga balisa ng mga residenteng hindi Hapones na naninirahan sa bansang Hapon na sumasailalim sa Covid-19: Isang cross-sectional survey

Ang UNIVERSALAID.JP at Unibersidad ng Nagasaki ay nagsasagawa ng pagsisiyasat para malaman ang mga problema at mga balisa ng mga residente na hindi Hapones na nakatira sa bansang Hapon (lalong-lalo na sa lungsod ng Nagasaki) sanhi ng COVID-19 pandemya, sa pagsisikap na makapagbigay ng mga mungkahi, konsultasyon at solusyon.
3-14-7 NARUTAKI, NAGASAKI, JAPAN, 850-0011
chevron-down-circle