Ang mga gagawin sa Ospital

Medical DoctorWear MaskHe has Health IssueNurse
a. Appointment
Tawagan ang ospital para makakuha ng appointment sa pamamagitan ng internet o telepono at tiyakin kung kailan ito bukas.

Kadalasan, ang mga pasilidad na ito (maliban sa opisina ng dentista) ay tumatanggap ng mga pasyente sa oras na dumating sila sa ospital para makita ng doktor, kaysa sa pagkuha ng appointment.
b. Kapag nasa ospital na, ipakita sa mga tauhan ng ospital ang iyong insurance card at pagkakakilanlan

c. Hintayin na tawagin ang inyong pangalan.

d. Titingnan ka ng doktor.

e. Bayaran ang iyong pagpunta at tanggapin ang listahan ng mga gamot na kailangan mo.

f. Pumunta sa parmasya at ipakita sa kanila ang listahan ng gamot na natanggap mo.

g. Bayaran ang iyong mga gamot doon.
3-14-7 NARUTAKI, NAGASAKI, JAPAN, 850-0011
chevron-down-circle