Nagasaki International Student Support Center

Nagasaki International Student Support Center
Nagasaki International Student Support Center ay ang non-profit organisasyon at itinatag sa ilalim ng Consortium para sa International Students sa Nagasaki, ay binubuo ng 28 industriya-lokal na pamahalaan-akademia organisasyon sa Prefecture. Bilang platform para sa mga internasyonal na mag-aaral sumusuporta, ang Centre ay gumaganap bilang sentro ng impormasyon mula sa pasukan (i.e.: impormasyon sa mga unibersidad, collages at paaralan) upang lumabas (i.e.: impormasyon tungkol sa mga oportunidad sa trabaho) pati na rin ang impormasyon sa araw-araw na pag-iral.
https://nagasaki-issc.org/
3-14-7 NARUTAKI, NAGASAKI, JAPAN, 850-0011
chevron-down-circle