Mga Sintomas ng COVID-19

Wear Mask in public PlacesWear MaskNurseWear Mask
Ang COVID-19 ay nakakaapekto sa iba't-ibang mga tao sa iba't ibang paraan. Karamihan sa mga nahawaang tao ay makakadanas ng banayad na karamdaman at makakabawi nang hindi kinakailangan na ma-ospital.

Mga karaniwang sintomas:

 • lagnat
 • ubong tuyot
 • pagod

Mga malubhang sintomas:

 • nahihirapan sa paghinga o kakulangan ng hininga
 • sakit sa dibdib o pagbibigat ng dibdib
 • pagkawala ng pananalita o pagkilos

Hindi karaniwang mga sintomas:

 • sumasakit ang mga buto or kalamnan
 • namamagang lalamunan
 • pagtatae
 • pamumula ng mga mata
 • sumasakit ang ulo
 • pagkawala ng panlasa o pang-amoy
 • pantal sa balat, o pag-iiba ng kulay sa mga daliri ng kamay at paa
Humingi kaagad ng medikal na tulong kung mayroon kang malubhang mga sintomas. 
Laging tumawag bago bisitahin ang iyong doktor o pasilidad pangkalusugan.
Ang mga malulusog na tao na may banayad na sintomas ay maaaring patnubayan ang kanilang mga sintomas sa bahay lamang.
Sa pangkaraniwan, tumatagal ng 5 hanggang 6 na araw mula ang isang tao ay mahawaan ng virus hanggang sa paglabas ng mga sintomas, gayunpaman ito ay maaaring tumagal ng hanggang 14 na araw.
Pinagmulan ng impormasyon: 
WHO.INI
Lahat ng pagsasalin ng mga nilalaman dito ay hatid ng UNIVERSALAID.JP.
3-14-7 NARUTAKI, NAGASAKI, JAPAN, 850-0011
chevron-down-circle