universalaid.jp logo
main menu

Mga Kasangkapan sa Wika

App Tungkol sa Wika

Voice TRA

VOICE TRA APP
Ang VoiceTra ay isang app na nagsasalin ng iyong pananalita sa iba't ibang wika. Gamit ang easy-to-use interface, maaari mo ring suriin kung tama ang pagsasalin.

Nagsasalin ang VoiceTra sa 31 na wika.
Bisitahin ang Opisyal na Website ng App
App StoreGoogle Play Store
3-14-7 NARUTAKI, NAGASAKI, JAPAN, 850-0011
chevron-down-circle