universalaid.jp logo
main menu

भाषा उपकरण

भाषा अनुप्रयोग

आवाज TRA

VOICE TRA APP
VoiceTra एक भाषण अनुवाद अनुप्रयोग हो जसले तपाईंको बोलीलाई विभिन्न भाषामा अनुवाद गर्दछ। प्रयोग गर्न सजिलो इन्टरफेससंग, तपाईं पनि अनुवाद सही छ कि छैन जाँच गर्न सक्नुहुन्छ.

VoiceTra 31 भाषाहरूको बीचमा अनुवाद गर्दछ।
APP आधिकारिक वेब SIte हेर्नुहोस्
App StoreGoogle Play Store
3-14-7 NARUTAKI, नागासाकी, जापान, 850-0011
chevron-down-circle