मिडिया कभरेज

नागासाकी शिन्बुन - सार्वजनिक घोषणा

08/17/2021
Nagasaki Shinbun Av-announcement 081721

नागासाकी शिन्बुन

09/28/2021
Nagasaki-SHinbun-092821

त्रिभुवनन्यूज इन्डोनेसिया

09/28/2021
tribunnews-indonesia-092821

वेबसाइट लेख लिङ्क

योशिमी मात्सुओले विदेशीहरूलाई मदत गरे
3-14-7 NARUTAKI, नागासाकी, जापान, 850-0011
chevron-down-circle