universalaid.jp logo
main menu

COVID 2021 सर्वेक्षण

Chinese Girl in ProblemEU girl in ProblemAfrican Boy in ProblemMexican Boy in Problem

COVID-19 अवस्थाको सामना गर्दै जापानमा बसोबास गर्ने गैर-जापानी बासिन्दाहरूको समस्या र चिन्ता: एक cross-sectional सर्वेक्षण

युनिभर्सल एड. जेपी र नागासाकी विश्वविद्यालयले COVID-19 महामारीको कारण जापानमा (विशेष गरी नागासाकी शहरमा) बसोबास गर्ने गैर-जापानी बासिन्दाहरूको समस्या र चिन्ताको पहिचान गर्न यो सर्वेक्षण सञ्चालन गरिरहेका छन्, सुझाव, परामर्श र समाधान प्रदान गर्न।
सर्वेक्षण 12 भाषामा उपलब्ध छ, कृपया निम्न लिंक र QR कोड बाट आफ्नो भाषा प्रयोग गरेर भाग लिनुहोस्।
3-14-7 NARUTAKI, नागासाकी, जापान, 850-0011
chevron-down-circle