Công cụ Ngôn ngữ

Ứng dụng Ngôn ngữ

Ứng dụng VoiceTra

VOICE TRA APP
VoiceTra là ứng dụng dịch giọng nói của bạn sang các ngôn ngữ khác nhau. Với giao diện dễ sử dụng, bạn cũng có thể kiểm tra bản dịch có chính xác hay không.

VoiceTra có thể thông dịch giữa 31 ngôn ngữ.
Truy cập APP Official Website
App StoreGoogle Play Store
3-14-7 NARUTAKI, NAGASAKI, NHẬT BẢN, 850-0011
chevron-down-circle