Cách tìm bệnh viện

Searching HospitalFind Hospital PanicSearching HospitalLooking for Hospital

Danh sách bệnh viện và phòng khám sử dụng tiếng Anh tại thành phố Nagasaki

http://inhos.net/search/Nagasaki/city_244.html

Giao tiếp với nhân viên bệnh viện và nhân viên y tế

Bạn có thể sử dụng Bảng câu hỏi y tế đa ngôn ngữ từ liên kết bên dưới để cung cấp thông tin cá nhân và tình trạng sức khỏe của bạn.
http://kifjp.org/medical/

Dịch vụ thông dịch miễn phí qua điện thoại

Trung tâm Thông tin Y tế Quốc tế AMDA cung cấp dịch vụ dịch thuật giọng nói miễn phí qua điện thoại.
https://www.amdamedicalcenter.com/
Bảng câu hỏi y tế đa ngôn ngữ được cung cấp bởi tổ chức NPO International Community Hearty KonandaiThe Kanagawa International Foundation.
NPO International Community Hearty Konandai
Kanagawa International Foundation

Nội dung của phần này được tạo dựa trên thông tin do Hiệp hội Quốc tế Nagasaki cung cấp

3-14-7 NARUTAKI, NAGASAKI, NHẬT BẢN, 850-0011
chevron-down-circle