Paano makakahanap ng mga ospital

Searching HospitalFind Hospital PanicSearching HospitalLooking for Hospital

Listahan ng mga doktor at dentista na nagsasalita ng wikang Ingles sa lungsod ng Nagasaki

http://inhos.net/search/Nagasaki/city_244.html

Pakikipag-ugnayan sa ospital at tauhan ng ospital

Magagamit mo ang Multilingual Medical Questionnaire site mula sa link sa ibaba upang makalikha ng dokumento patungkol sa iyong personal at medikal na impormasyon.
http://kifjp.org/medical/

Libreng pagsasalin na serbisyo sa pamamagitan ng telepono

Ang AMDA International Medical Information Center ay nag-aalok ng walang bayad na serbisyo ng pagsasalin ng boses sa iyong wika sa pamamagitan ng telepono.
https://www.amdamedicalcenter.com/
The Multilingual Medical Questionnaire service is provided the NPO International Community Hearty Konandai and the Kanagawa International Foundation.
NPO International Community Hearty Konandai
Kanagawa International Foundation

Contents of this section is created based on the information provided by the Nagasaki International Association

3-14-7 Narutaki, Nagasaki, Japan, 850-0011
chevron-down-circle