universalaid.jp logo
main menu

Thông tin tài trợ

Mạng lưới các hoạt động vì lợi ích công cộng Nhật Bản (JANPIA)

JANPIA.ORG Logohttps://www.janpia.or.jp/
UNIVERSALAID.JP được điều hành bởi NPO Treasures of The Planet với khoản tài trợ từ JANPIA (Mạng lưới các hoạt động vì lợi ích công cộng Nhật Bản)—cho các hoạt động lợi ích công cộng (Quỹ hỗ trợ khẩn cấp cho dịch COVID-19 vào năm 2020)—thông qua các quỹ không hoạt động (dormant deposits).

Logo được thiết kế bởi Ali Cindoruk

https://www.logolounge.com/designers/alicindoruk
Ông Cindoruk là một nhà thiết kế quốc tế có trụ sở tại New York & Thổ Nhĩ Kỳ.

Minh họa bởi Radical Suzuki

Artist Radical SuzukiRadical Suzuki Illustrationshttp://rcc.recruit.co.jp/gg/artist/radical-suzuki
Ông Radical Suzuki là một nghệ sĩ / nhà thiết kế Nhật Bản từng đoạt giải thưởng có trụ sở tại Tokyo.
3-14-7 NARUTAKI, NAGASAKI, NHẬT BẢN, 850-0011
chevron-down-circle