ผู้สนับสนุน

เครือข่ายญี่ปุ่นสําหรับกิจกรรมสาธารณะ (JANPIA)

JANPIA.ORG Logohttps://www.janpia.or.jp/
UNIVERSALAID.JP ดําเนินการโดย NPO Treasures of The Planet โดยได้รับทุนจาก JANPIA (Japan Network for Public Interest Activities) สําหรับกิจกรรมเพื่อผลประโยชน์สาธารณะ (กองทุนสนับสนุนฉุกเฉินสําหรับ new coronavirus ในปี 2020) โดยใช้เงินทุนที่รับมา

โลโก้ออกแบบโดย Ali Cindoruk

https://www.logolounge.com/designers/alicindoruk
Mr. Cindoruk เป็นนักออกแบบนานาชาติจาก New York & Turkey

ภาพประกอบโดย Radical Suzuki

Artist Radical SuzukiRadical Suzuki Illustrationshttp://rcc.recruit.co.jp/gg/artist/radical-suzuki
Mr. Radical Suzuki เป็นศิลปิน/ดีไซเนอร์ชาวญี่ปุ่นที่ได้รับรางวัลจากโตเกียว
3-14-7 Narutaki, Nagasaki, Japan, 850-0011
chevron-down-circle