universalaid.jp logo
main menu

Dành cho những ai đang nghĩ đến việc nhập cảnh vào Nhật Bản

Sau 00:00 ngày 7 tháng 9 năm 2022 (giờ Nhật Bản), nếu bạn có giấy chứng nhận tiêm chủng hợp lệ và nhập cảnh vào Nhật Bản, bạn sẽ không phải nộp giấy chứng nhận kiểm tra trong vòng 72 giờ trước khi khởi hành. Các chi tiết khác nhau tùy thuộc vào quốc gia bạn đang nhập cảnh. Nếu bạn cần thêm thông tin, vui lòng liên hệ với UNIVERSALAID.JP qua email (info@universalaid.jp). Chúng tôi sẽ cố gắng tìm kiếm thông tin chính xác nhất có thể.

3-14-7 Narutaki, Nagasaki, Japan, 850-0011
chevron-down-circle