News

2022年9月2日
Dành cho những ai đang nghĩ đến việc nhập cảnh vào Nhật Bản

Sau 00:00 ngày 7 tháng 9 năm 2022 (giờ Nhật Bản), nếu bạn có giấy chứng nhận tiêm chủng hợp lệ và nhập cảnh vào Nhật Bản, bạn sẽ không phải nộp giấy chứng nhận kiểm tra trong vòng 72 giờ trước khi khởi hành. Các chi tiết khác nhau tùy thuộc vào quốc gia […]

3-14-7 Narutaki, Nagasaki, Japan, 850-0011