universalaid.jp logo
main menu

Kung ikaw ay nasuri at naging positibo sa impeksyon

Ang flowchart na ito ay nilikha ayon sa naging sitwasyon sa Tokyo noong Pebrero 2021.
Nurse
PCR test sa mga ospital, pampublikong sentro ng kalusugan, testing centers, at iba pa.
Stay Home
Manatili sa bahay. Maghanda kung sakaling ikaw ay gagamutin sa labas.
Medical QuestionCall
Pagbibigay-alam tungkol sa positibong resulta
Siguraduhin na ikaw ay mayroong numero pangkontak sa kung sinuman kung ikaw ay may nararamdaman habang ikaw ay nasa bahay.
Tumawag sa 119 kung kailangan ng ambulansya
Nurse
Tanggapin ang interbyu tungkol sa iyong kalusugan
Makipag-ugnayan sa contact tracing at contact point survey para sa pagkontrol ng paglaganap ng impeksyon
Medical Doctor
Desisyon ng doktor (batay sa komprehensibong pagsasaalang-alang ng estado ng kalusugan ng pasyente, edad, mga sintomas, atbp.)
Pagtukoy sa lugar kung saan magpapagaling
Ang paalalahaning ito ay binuo sa pamamagitan ng NPO Treasure of The Planet, batay sa orihinal na multi-lingual flow-chart na nilikha ng MINNA, Migrants' Neighbor Network & Action.
3-14-7 NARUTAKI, NAGASAKI, JAPAN, 850-0011
chevron-down-circle