universalaid.jp logo
main menu

อาการ COVID-19

Wear Mask in public PlacesWear MaskNurseWear Mask
COVID-19 ส่งผลกระทบต่อผู้คนที่แตกต่างกัน ทั้งนี้ผู้ติดเชื้อส่วนใหญ่จะมีความเจ็บป่วยเล็กน้อยถึงปานกลางและฟื้นตัวได้โดยไม่ต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล

อาการที่พบบ่อยที่สุด

 • ไข้
 • ไอแห้ง
 • เหนื่อย

อาการร้ายแรง:

 • หายใจลําบากหรือหายใจถี่
 • เจ็บหน้าอก หรือเค้นหน้าอก
 • การสูญเสียการพูด หรือการเคลื่อนไหว

อาการที่พบได้น้อย

 • ปวดเมื่อย
 • เจ็บคอ
 • ท้องเสีย
 • เยื่อบุตาอักเสบ
 • ปวดหัว
 • สูญเสียรสชาติ หรือกลิ่น
 • ผื่นบนผิวหนัง หรือมีการเปลี่ยนสีของนิ้วมือหรือนิ้วเท้า
ไปพบแพทย์ทันทีหากคุณมีอาการรุนแรง 
โทรติดต่อแพทย์หรือสถานพยาบาลของคุณก่อนเสมอ
คนที่มีอาการไม่รุนแรง ควรจัดการอาการที่บ้านก่อนเป็นลำดับแรก
โดยเฉลี่ยแล้วจะใช้เวลา 5-6 วันหลังจากได้รับเชื้อไวรัสเพื่อแสดงอาการ อย่างไรก็ตามอาจใช้เวลาถึง 14 วัน
แหล่งข้อมูล : 
WHO.INI
การแปลเนื้อหาทั้งหมดจัดทําโดย UNIVERSALAID.JP
3-14-7 Narutaki, Nagasaki, Japan, 850-0011
chevron-down-circle