สํานักงานตรวจคนเข้าเมืองของญี่ปุ่น

China Girl DancingEU girl dancingAfrican Boy in ProblemMexican Boy in Problem
Immigration Services Agency of Japan
สํานักงานบริการตรวจคนเข้าเมืองของญี่ปุ่นได้ปรับปรุงการสนับสนุนภาษาต่างประเทศบนเว็บ
เยี่ยมชมเว็บไซต์
3-14-7 Narutaki, Nagasaki, Japan, 850-0011
chevron-down-circle