ข้อมูลวัคซีน COVID-19 โดยกระทรวงสาธารณสุข แรงงาน และสวัสดิการ

covid-19 vaccinekouseiroudousyou-logonurse vaccine

คําแนะนําสําหรับการฉีดวัคซีน COVID-19

3-14-7 Narutaki, Nagasaki, Japan, 850-0011
chevron-down-circle