แบบสอบถามทางการแพทย์

Medical Question DoctorMedical Question NurseWear Mask in public PlacesMedical Question
บริการแบบสอบถามทางการแพทย์หลายภาษา NPO International Community Hearty Konandai และ Kanagawa International Foundation 
NPO International Community Hearty Konandai
Kanagawa International Foundation
3-14-7 Narutaki, Nagasaki, Japan, 850-0011
chevron-down-circle