Keputusan Tinjauan COVID 2021

Masalah dan Kebimbangan penduduk bukan warganegara Jepun yang tinggal di Jepun semasa Pandemik COVID-19: Tinjauan Keratan Rentas

Abstrak

Latar belakang

Semasa COVID-19, Jepun telah mengambil langkah-langkah yang berbeza-beza dari lockdowns nasional kepada kuarantin yang disasarkan dan penjarakan sosial dan mengisytiharkan darurat penjagaan kesihatan untuk semua penduduk; Oleh itu, adalah sangat penting untuk memahami implikasi sekatan-sekatan ini terhadap kesihatan dan kesejahteraan masyarakat asing di Jepun.

Objektif

Kami berhasrat untuk mengenal pasti kebimbangan dan masalah kehidupan penduduk bukan warganegara Jepun yang tinggal di Jepun (terutamanya di Bandar Nagasaki) semasa pandemik COVID-19 dalam usaha melancarkan Laman Web Penyelesaian Masalah termasuk cadangan atau perundingan mengenai masalah dan kebimbangan mereka.

Keputusan

Kami telah menjalankan kaji selidik keratan rentas berasaskan web menggunakan borang soal selidik dalam 13 bahasa yang tersedia dari Januari hingga Mac 2021 diantara penduduk bukan warganegara Jepun yang tinggal di Jepun semasa pandemik COVID-19 yang berterusan. 359 jawapan yang sah telah dikumpulkan. 47.4% peserta menetap di bandar Nagasaki. Lebih daripada 25% orang melaporkan komunikasi di dalam bahasa Jepun sebagai penghalang kepada komunikasi kehidupan seharian mereka. 36.5% peserta dilaporkan menghadapi masalah/kesukaranuntuk belajar atau di tempat kerja dan 32% dilaporkan berasa diskriminasi kerana menjadi penduduk bukan warganegara Jepun. Tidak ramai peserta melaporkan masalah kehilangan pekerjaan (12.8%), bagaimanapun, 47.1% melaporkan penurunan dalam kestabilan kewangan keseluruhan isirumah mereka. Kesihatan emosi keseluruhan, kesihatan mental, kesihatan fizikal, dan kepuasan seksual adalah kurang daripada sebelumnya sehingga satu pertiga daripada peserta; Walau bagaimanapun, majoriti kekal sama seperti sebelum ini. Ibu bapa melihat bahawa kesihatan emosi keseluruhan anak-anakmereka paling terjejas , ditunjukkan oleh 20.0% kanak-kanak berasa kurang gembira dan 12.2% kanak-kanak mengalami kemerosotan kesihatan mental berbanding sebelum pandemik COVID-19.

Kesimpulan

Semasa pandemik COVID-19 yang berterusan, penduduk bukan warganegara Jepun yang tinggal di Jepun terjejas dalam pelbagai aspek kehidupan mereka.

Statistik utama

 • 47.4% peserta menetap di bandar Nagasaki. Kadar respons tertinggi adalah daripada pelajar (58.1%).
 • Lebih daripada 25% orang melaporkan kemahiran bahasa Jepun sebagai penghalang untuk berkomunikasi dalam komunikasi kehidupan seharian mereka.
 • Majoriti (75.8%) responden mendapat maklumat COVID-19 daripada TV, akhbar, majalah, atau internet.
 • Mengenai maklumat yang dikehendaki mengenai COVID-19 dalam bahasa ibunda mereka, majoriti peserta (63.5%) ingin tahu apa yang perlu dilakukan jika mereka mengalami simptom COVID-19 yang disyaki.
 • 36.5% peserta dilaporkan menghadapi masalah/kesukaran untuk belajar atau di tempat kerja dan 32% dilaporkan berasa diskriminasi kerana menjadi penduduk bukan warganegara Jepun.
 • Kira-kira 50% peserta melaporkan penurunan pendapatan peribadi dan komunikasi mereka dengan jiran atau rakan, sementara mereka meningkatkan masa bermain permainan atau menghabiskan masa dengan telefon pintar atau menonton TV dan kurang melakukan aktiviti fizikal atau senaman.
 • Tidak ramai peserta melaporkan masalah kehilangan pekerjaan (12.8%), bagaimanapun, 47.1% melaporkan penurunan dalam kestabilan kewangan keseluruhan isi rumah mereka.
 • Kesihatan emosi keseluruhan, kesihatan mental, kesihatan fizikal, dan kepuasan seksual adalah kurang daripada sebelumnya sehingga satu pertiga daripada peserta; Walau bagaimanapun, majoriti kekal sama seperti sebelum ini.
 • Ibu bapa melihat bahawa kesihatan emosi keseluruhan anak-anak mereka paling terjejas, ditunjukkan oleh 20.0% kanak-kanak berasa kurang gembira dan 12.2% kanak-kanak mengalami kemerosotan kesihatan mental berbanding sebelum pandemik COVID-19.

Data Keputusan Kaji Selidik Diringkaskan

1. Pengedaran pautan bahasa (Jawapan untuk soal selidik)

Kaji selidik itu menyediakan 13 bahasa dalam soal selidik supaya responden boleh memilih yang paling selesa.

Penemuan utama

● Hampir separuh daripada responden lebih suka menggunakan bahasa Cina atau Korea dalam kaji selidik ini.

2. Maklumat umum peserta

Penemuan utama

● Majoriti (90%) peserta berumur 18-44 tahun, dan kadar tindak balas tertinggi adalah daripada pelajar (58.1%).
● Hampir setengah (47.4%) responden menetap di Bandar Nagasaki.
● Dua pertiga peserta dilaporkan telah menetap di Jepun selama sekurang-kurangnya 3 tahun. Majoriti boleh berbahasa Jepun dengan cekap.

3. Berhubung dengan keluarga

Tinjauan telah meminta responden memaklumkan mengenai lokasi ahli keluarga lain.

Penemuan utama

● Majoriti responden melaporkan bahawa ahli keluarga lain bermastautin di negara asal mereka (83.5%).
● 7.6% responden melaporkan mereka tidak mempunyai ahli keluarga lain
● 8.9% responden melaporkan ahli keluarga mereka yang lain berada di Jepun.

4. Maklumat rangkaian

Kaji selidik telah meminta responden:
• sama ada mereka mempunyai rangkaian sokongan di bawah COVID-19,
• bagaimana mereka mendapat maklumat mengenai COVID-19,
• apa maklumat yang mereka mahu dalam bahasa ibunda mereka.

Penemuan utama

 • Majoriti responden (88.4%) dilaporkan mempunyai seseorang untuk berkongsi masalah mereka.
 • Ibu mereka adalah orang yang mereka berkongsi masalah mereka dengan yang paling kerap (63.1%). 51.4% melaporkan mereka berkongsi masalah dengan rakan dari negara asal.
 • 75.8% responden berkata mereka mendapat maklumat mengenai COVID-19 dari TV, akhbar, majalah, atau internet. Sumber kedua paling popular ialah media sosial (58.7%). Yang ketiga adalah melalui keluarga di negara asal mereka (35.1%).
 • Ramai responden ingin mengetahui maklumat mengenai COVID-19, seperti apa yang perlu dilakukan apabila mempunyai gejala yang disyaki (5%), hotspot (50.3%), dan apa yang perlu dilakukan apabila menghidap penyakit lain (47.9%). Juga, maklumat berkaitan bantuan kewangan adalah penting bagi mereka (49.7%).
※Social: Twitter, Facebook, Instagram dan lain-lain.
※Publikasi: melawat pejabat, majalah, laman web

Maklumat yang dikehendaki dalam bahasa ibunda mereka (n=340)

(pelbagai jawapan dibenarkan)
Maklumat berkaitan COVID-19
Apa yang perlu dilakukan sekiranya saya telah disyaki gejala COVID-19
64%
Apa yang perlu dilakukan sekiranya berlaku penyakit selain COVID-19 dalam tempoh COVID-19 ini
52%
Di manakah hotspot COVID-19
50%
Bantuan kewangan berkaitan COVID-19
50%
Situasi kawalan jangkitan COVID-19
48%
Maklumat am
Apa yang perlu dilakukan sekiranya berlaku bencana
38%
Apa yang perlu dilakukan apabila pergi ke hospital/klinik
45%
Bagaimana untuk kembali ke negara asal
31%
Komen khusus
- Vaksinasi
- Kriteria untuk ujian COVID-19 dan sebagainya.

5. Masalah/kesukaran peribadi

Kaji selidik telah bertanya kepada responden mengenai masalah baru-baru ini.

Penemuan utama

 • Lebih daripada satu pertiga daripada peserta menjawab bahawa mereka mempunyai masalah / kesukaran dengan pembelajaran atau di tempat kerja (36.5%) .
 • Hampir satu pertiga daripada mereka dilaporkan berasa diskriminasi terhadap kerana menjadi penduduk bukan Jepun (32.0%).
 • Hanya beberapa peserta melaporkan masalah berkaitan kehilangan pekerjaan (12.8%).
→ Walaupun kurang responden menghadapi masalah besar seperti keganasan atau pengangguran, lebih satu pertiga daripada mereka mengalami beberapa masalah / kesukaran dalam kehidupan seharian. Peserta memerlukan maklumat berkaitan masalah kehidupan harian/kesukaran; oleh itu, kami akan memuat naik beberapa maklumat bukan sahaja mengenai COVID-19.

Masalah terkini /semasa

Lebih bersifat rohani / keagamaan (n=344)
34
310
Diganggu secara seksual (n=349)
7
342
Mempunyai keganasan rumah tangga di rumah (n=353)
1
352
Kehilangan kerja (n=344)
44
300
Rasa diskriminasi perkauman (n=338)
108
203
Menghadapi masalah dengan pembelajaran atau kerja (n=345)
126
129
Mempunyai ahli keluarga dengan jangkitan COVID-19 yang disyaki tetapi tidak dapat menjalani ujian (n=353)
10
343
Mempunyai ahli keluarga dengan COVID-19 yang disahkan (n=356)
14
342

6.Status kesihatan dan kewangan keseluruhan

Kaji selidik telah bertanya kepada responden mengenai keadaan kesihatan dan masalah kewangan.

Penemuan utama

 • Kesihatan emosi keseluruhan, kesihatan mental, kesihatan fizikal, dan kepuasan seksual adalah kurang daripada sebelumnya sehingga satu pertiga daripada peserta; Walau bagaimanapun, majoriti kekal sama seperti sebelum ini.
 • 47.1% peserta melaporkan penurunan dalam kestabilan kewangan keseluruhan isi rumah.
→ hampir separuh daripada responden menghadapi masalah kewangan di bawah pandemik COVID-19; Oleh itu, peserta memerlukan maklumat yang berkaitan dengan sokongan kewangan. Kami akan memuat naik beberapa maklumat bukan sahaja mengenai COVID-19, tetapi juga sokongan kewangan.

7. Masalah kanak-kanak

Kaji selidik bertanya kepada responden mengenai keadaan kesihatan anak-anak mereka seperti yang dilihat oleh ibu bapa.

Penemuan utama

 • Hanya 15.7% responden mempunyai 1 atau lebih kanak-kanak yang tinggal di rumah yang sama.
 • Kesihatan emosi keseluruhan kanak-kanak seperti yang dilihat oleh ibu bapa mereka ialah 20.0% kanak-kanak berasa kurang gembira manakala 12.2% kanak-kanak mengalami kemerosotan kesihatan mental berbanding sebelum pandemik COVID-19.
→ jangkitan COVID-19 telah menjejaskan kesihatan kanak-kanak, termasuk kesihatan mental, fizikal dan emosi. Kami juga perlu memberikan beberapa maklumat berguna mengenai perkara-perkara mengenai kanak-kanak.

Laporan Kaji Selidik Penuh

Medical Question
Laporan penuh boleh dimuat turun dalam format PDF.
MUAT TURUN VERSI BAHASA INGGERIS
MUAT TURUN VERSI JEPUN
3-14-7 NARUTAKI, NAGASAKI, JEPUN, 850-0011
chevron-down-circle