universalaid.jp logo

सेप्टेम्बर 7, 2022 (जापान समय) मा 00:00 पछि, यदि तपाईंसँग मान्य खोप प्रमाणपत्र छ र जापान प्रवेश गर्नुभयो भने, तपाईंले प्रस्थान गर्नु अघि 72 घण्टा भित्र परीक्षण प्रमाणपत्र पेश गर्न आवश्यक पर्दैन। विवरणहरू तपाईं कुन देशबाट प्रवेश गरिरहनुभएकोमा निर्भर गर्दछ। यदि तपाईंलाई थप जानकारी चाहिन्छ भने, कृपया UNIVERSALAID.JP लाई इमेल (info@universalaid.jp) मार्फत सम्पर्क गर्नुहोस्। हामी सकेसम्म सही जानकारी फेला पार्न प्रयास गर्नेछौं।

3-14-7 Narutaki, Nagasaki, Japan, 850-0011